build your own website for free

 

KURUMSAL   >   Kalite Politikalarımız

Mobirise

Sosyal Uygunluk Politikamız

BULUT Tekstil San.Tic. Ltd Şti. iplik üretimi faaliyetlerinde devam eden iş süreçlerimizde 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanuna uygun çalışmayı tahhüt eder.

BULUT Tekstil Yönetimi çalışanlarının; örgütlenme, fikirlerini beyan etme ve bireysel hak ve özgürlüklerini savunma konusunda kısıtlama yapmaz. Çalışanlarını iradesi dışında zorla çalıştırmaz, işe girişte teminat senet ve boçlandırma yapmaz, çalışanlar işe devam veya ayrılma da özgürdür. Köle ve kaçak işçiliğe müsaade edilmez.

Çalışanlarına yasal şartlar gözeterek adil ücret öder. Ücretlendirme de işte eşit ücret politikası güder.

Bulut Tekstil; işe alım ve işe devam eden hiç bir çalışana ücret, çalışma hakkı ve istihdam süreçlerinde , din, dil, ırk mezhep, cinsiyet hususlarında ayrım yapmadan eşit şartlarda davranır.

Kuruluşumuz; yasal asgari yaş sınırının altındaki ve çocuk işçi sayılan kişilerin çalıştırılmasına izin verilmez, yasal yaş sınının üzerinde olan ve henüz yetişkin olmayan genç işçiler için çalışma hayatında fırsatlar sunar ve bu imkanları sunarken özel koruma sağlar.

Bulut Tekstilde; yasal şartların belirlemiş olduğu çalışma saatleri uygulanır, güvencesiz çalıştırılmaz, iş ortakları ve paydaşlarından aynı hassasiyeti arar ve teşvik eder.

BULUT Tekstil San.Tic. Ltd Şti. yürüttüğü tüm faaliyetleri dürüstlük ve doğruluk esasları tutarlı bir şekilde gerçekleştirir,

BULUT Tekstil Yönetimi ve organizasyonel tüm birimleri; Taciz ve istismara kati suretle müsade etmez, Hiçbir çalışan aşağılayıcı ve kötü muameleye maruz bırakılmaz, yönetim bu konuda açık kapı politikası izler , çalışanlar şikayetlerini özgürce ifade ederler.

Çevre Politikamız
BULUT Tekstil San. Tic. Ltd. Şti iplik üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken; Çevreyi korumayı esas alır ve çevre programlarını oluştururken çevre etkilerini azaltıcı tedbirleri öncelikli düşünerek, gerekli teknolojik iyileştirme ve faaliyetlerini çevreye duyarlı olarak yeniler, değiştirir.

Çevre Yönetim sistemini sürekli iyileştirir.  Kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir.

Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir

Çalışanlarını ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, doğal kaynakların tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.

İ.S.G. Politikamız
BULUT Tekstil San. Tic. Ltd. Şti iplik üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken; yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek üzere, sağlıklı çalışma koşullarını düzenler ve sürekliliğini sağlar,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirir,

Tüm Çalışanların, İş Sağlığı Güvenliğinin bir kültür olarak kazanımı için çaba gösterir,

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kazaların Önlenmesini esas alır, Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine çalışanların katılımını sağlar.

İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmayı taahhüt eder.

Bağlı olduğu tüm yasal, mevzuat ve diğer gereklilikler ile uyumu temel olarak kabul eder.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Gaziantep Merkez

Adres : 2. Organize San. Bölgesi
83203 Nolu Cadde No : 2 Şehitkamil, Gaziantep / TÜRKİYE
Telefon : +90 342 337 42 04
Faks : +90 342 337 26 60
E-Posta : info@buluttekstil.com

Osmaniye Şube

Adres : Organize Sanayi Bölgesi,
Akdeniz Caddesi No 7 / 9 Toprakkale, Osmaniye / TÜRKİYE
Telefon : +90 328 826 80 35

İstanbul Ofis

Adres : Başpınar OSB Mah. 2.Bölge 83206 Nolu Cd, No :3
Şehitkamil/Gaziantep / TÜRKİYE
Telefon : +90 342 337 32 26
Faks : +90 342 337 32 40
E-Posta: info@bulutsentetik.com